Skatan

jordgubbar
Plantering av jordgubbar under trädgårdsdagen

Föräldrakooperativet Skatan har funnits i Bagarmossen sedan 1990, med en väl fungerande organisation. Här på Skatan går cirka 40 barn uppdelade på tre avdelningar.

Skatan drivs som en ekonomisk förening med en styrelse som består av föräldrar. Det praktiska arbetet kring förskolan sköts också av föräldrar i olika arbetsgrupper. Det pedagogiska arbetet leds av rektor tillsammans med våra förskolelärare.

Föräldrarnas arbete gör det möjligt för oss att hålla barngrupperna små och personaltätheten så hög som möjligt. Vi har personal som trivs och därför stannar kvar på Skatan, vilket ger kontinuitet och trygghet för både barn och verksamhet.

Varje dag erbjuder Skatans verksamhet möjligheter till skapande, utforskande och lek, både ute och inne. Skatan har rymliga lokaler och två gårdar, det gör att barnen kan delas in i mindre grupper under dagen. Verksamheten följer barnens intresse och behov och pedagogerna möter barnen med engagemang och glädje. Arbetssättet är ofta tematiskt och är inspirerat av Reggio Emilias filosofi.

På Skatan prioriterar vi att använda material som är hållbara och av god kvalitet. När vi väljer böcker och leksaker finns alltid ett genus- och mångfaldsperspektiv med.

Maten är i möjligaste mån ekologisk/kravmärkt och lagas huvudsakligen från grunden av vår egen kock.

Pedagogerna går kontinuerligt på fortbildning och jobbar med utgångspunkt i Skatans värdegrund:

På Skatan:

Är jag sedd!

Är jag någon som är unik!

Är jag någon som kan!

Får jag vara den jag är!

Får jag pröva vem jag är!

Får jag vara med och påverka!

Blir jag respekterad för den jag är!

Blir jag lyssnad till och får uttrycka mina åsikter!

Är jag rädd om mina kompisar!

Är jag varsam om Skatan och våra saker!

Visar jag respekt för djur och natur!