Ansökan om plats på Skatan

Ni ställer ert barn i kö till Föräldrakooperativet Skatan på Stockholms stads hemsida via ”Min barnomsorg” på www.stockholm.se (e-legitimation krävs). Skatan ingår i Stockholm stads köhantering och har en egen kö.

Att ha sitt barn på Föräldrakooperativet Skatan innebär vissa särskilda förpliktelser. Därför önskar vi att en förälder kommer på visning av Skatan innan ni tackar ja till en plats, så att ni vet vad föräldrakooperativ innebär och vilken arbetsinsats som förväntas av er som föräldrar.

Om ni har frågor om köreglerna eller något annat går det bra att mejla eller ringa till oss.

Köregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning:

Syskonförtur

Observera att även syskon till barn som är inskrivna på Skatan behöver ställas i kön via Stockholms stads hemsida för att kunna erbjudas plats.

Kötid

Anmälningsdatum till kön via Stockholms stad hemsida räknas som första ködag. Om flera barn har samma kötid är det barnets födelsedatum som ligger till grund till erbjudande av plats (äldre barn kan då gå före yngre barn).

Föräldrainsats

Föräldrarnas engagemang i förskolan skapar förutsättningar för god gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten och beslutsvägarna är korta. Den tid vi föräldrar lägger ner på förskolan får vi tillbaka i form av en trygg miljö för barnen och nöjd personal som stannar länge.

Det är en förutsättning att acceptera och utföra dessa föräldrainsatser för att kunna ha sitt barn inskrivet på Skatan.

Föräldrainsatserna består i:

  • Varje vårdnadshavare deltar aktivt i någon av arbetsgrupperna, till exempel fixargruppen, matgruppen eller inköpsgruppen.
  • Schemalagd jour på Skatan ett visst antal dagar per termin. Jour kan kallas in vid sjukdom på kort varsel. Vid merparten av jourtillfällena blir föräldrar inte inkallade.
  • En eftermiddag i månaden har personalen planeringstid, då håller en grupp föräldrar i barnomsorgen för de barn som är kvar på Skatan. Detta sker en till två gånger per termin. Nya föräldrar blandas då med föräldrar som är väl insatta i Skatans rutiner och verksamhet.
  • Städa förskolans lokaler en vecka per termin. En städvecka är fyra vardagsstädningar (2-2,5 timmar/dag) och helgstädning (4-5 timmar). Ensamstående föräldrar ges möjlighet att välja enklare städveckor.
  • Delta i storstädning två helgdagar per år, en person per familj.
  • Varje familj förväntas ha en post i Skatans styrelse och delta i styrelsearbetet ett till två år under barnets tid på förskolan.

Vid ytterligare frågor om föräldrainsatserna: kontakta oss gärna!

Här är länk till mer specifikt vilka undantag vi har från det så kallade öppenhetskravet i barnomsorgen: Beslut om undantag Skatan.pdf

Välkommen till Föräldrakooperativet Skatan!

 

Vårstädning
Vårstädning med föräldrarna.