Öppettider

Skatans aktuella öppettider är mellan kl. 7-17 på vardagar. Stockholms stads ramöppettider för förskoleverksamhet är kl. 6.30–18.30 på alla helgfria vardagar förutom vid julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Detta innebär att om det finns behov av barnomsorg – utöver de öppettider som är aktuella för Skatan – ska detta meddelas till rektor. Rektor undersöker kontinuerligt vilket behov det finns av barnomsorg och öppettiderna förändras utifrån inkomna behov.

Vid vissa klämdagar och inför visa helgdagar samt lovperioder är behovet av barnomsorg på Skatan ofta litet. Om behov uppstår av barnomsorg under sådana planerade stängningar av Skatan meddelas detta till rektor, antingen när förskolechefen ber om uppdaterade tider för barnet eller om vårdnadshavare själv kontaktar rektor.

Det är olika hur den alternativa barnomsorg som då erbjuds ser ut, beroende på hur många barn det rör sig om och vilka behov just dessa barn har. Skatan erbjuder alltså barnomsorg under samma tider som Stockholm stad – men att för att förskolan och verksamheten ska fungera är det viktigt att föräldrar och förskolechef håller en kontinuerlig dialog kring behovet av barnomsorg.

Vid frågor kring öppettider kontaktas rektor.