Öppettider

Stockholms stads ramöppettider för förskoleverksamhet är kl. 6.30–18.30 på alla helgfria vardagar förutom vid julafton, nyårsafton och midsommarafton. Skatans aktuella öppettider är mellan kl. 7-17 på vardagar.

Om det finns behov av barnomsorg – utöver de öppettider som är aktuella för Skatan – ska detta meddelas till rektor. Rektor undersöker kontinuerligt vilket behov det finns av barnomsorg och öppettiderna förändras utifrån inkomna behov.

Vid vissa klämdagar och inför visa helgdagar samt lovperioder är behovet av barnomsorg på Skatan ofta litet. Om behov uppstår av barnomsorg under dessa dagar meddelas detta till rektor.

Det är olika hur den alternativa barnomsorg som då erbjuds ser ut, beroende på hur många barn det rör sig om och vilka behov just dessa barn har. Skatan erbjuder alltså barnomsorg under samma tider som Stockholm stad – men att för att förskolan och verksamheten ska fungera är det viktigt att föräldrar och rektor håller en kontinuerlig dialog kring behovet av barnomsorg.

Vid frågor kring öppettider kontaktas rektor.