Att vara förälder på Skatan

Som medlem i ett föräldrakooperativ har du möjlighet att påverka verksamheten och på Skatan är beslutsvägarna korta. Föräldrarnas engagemang i förskolan skapar förutsättningar för god gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. För att ditt barn ska kunna erbjudas en plats på Skatan behöver du som förälder godkänna de insatser som förväntas av familjerna. Den tid vi lägger ner på förskolan har vi igen i form av en trygg miljö för barnen.
Föräldrainsatserna består i att:

  • Varje vårdnadshavare bidrar i arbetet inom någon av arbetsgrupperna som t ex inköpsgruppen, fixargruppen eller trädgårdsgruppen.
  • Ha schemalagd jour på Skatan ca fyra till åtta dagar per termin och familj. Jour kallas in vid tillfällig sjukdom. Vid merparten av jourtillfällena blir föräldrar inte inkallade.
  • Hålla i APT-stängning från kl. 13.45 då personalen en gång i månaden har planeringstid, en till två gånger per termin och familj.
  • Städa förskolans lokaler en eller max två veckor per termin och familj. En städvecka är fyra vardagsstädningar (2-2,5 timmar/dag) och helgstädning (4-5 timmar).
  • Delta i storstädning två helgdagar per år, en person per familj.
  • Varje familj förväntas delta i styrelsearbetet i minst ett till två år under sitt barns vistelse på förskolan.

Vi ser gärna att någon förälder kommer på en visning av Skatan innan ni tackar ja till en plats så att ni får närmare inblick i föräldrakooperativet och arbetsinsatsen som krävs av er. Om du har frågor om köreglerna eller något annat går det bra att maila eller ringa till oss.

För frågor kring kooperativet kontakta gärna vår styrelse.