För medlemmar

Här finns viktiga dokument för Skatans medlemmar(fanns tidigare i pappersform i startpärmen):

Regler och rutiner 20201010
I detta dokument finns info rörande Skatans verksamhet såsom jour, öppettider, föräldrainsatser, tystnadsplikt mm. Alla ändringar av dokumentet ska sedan godkännas av styrelsen.

Stadgar Föräldrakooperativet Skatan 20170423
Föreningens stadgar.

Beslut-om-undantag-skatan-2016
Stockholm stads utbildningsförvaltning har gett Skatan ett undantag gällande öppenhetskravet.